28,00

Kinkilia new Accessories

bio cotton velour liner made in Italy

1,95

Kinkilia new Accessories

Mini Mama pad bio cotton Kinkilia

7,50

Kinkilia new Accessories

organic regular mama pad kk kit

18,00

Kinkilia new Accessories

pile liner Made in Italy

1,70

Kinkilia new Accessories

pile liners Made in Italy 10 pcs set

16,50

Kinkilia new Accessories

Regular mama pad organic kk

9,50

Kinkilia new Accessories

Wet Bag pure white collection medium

11,50

Kinkilia new Accessories

Wet bag Orange KK easy to wear

11,50

Kinkilia new Accessories

Wet bag Yellow kk easy to wear

11,50

Kinkilia new Accessories

Wet bags Applegreen KK Easy to Wear

11,50

Kinkilia new Accessories

Wet bags Corallo KK Easy to Wear

11,50

Kinkilia new Accessories

Wet Bags X Large pure white collection

17,50